فن بیان و سخنرانی

دوره جامع سخنرانی و فن بیان ⚫️ حرف زدن در یک جمع برای شما سخت است؟ ⚫️ ممکن است دچار لکنت زبان شوید و صدایتان دچار لرزش شود؟ ⚫️ موقع سخنرانی کردن چطور؟ ترس دارید؟ ⚫️ احساس می‌کنید اعتماد به نفس صحبت کردن و حرف زدن را ندارید؟ ما با 24 ساعت آموزش بسیار موثر، …

فن بیان و سخنرانی ادامه مطلب »